» Zakres usług

Budownictwo drogowe
 • Oferujemy profesjonalne wykonawstwo dróg, parkingów, placów itp. z zastosowaniem przełomowej technologii stabilizacji gruntów, wykorzystującej innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz dodatki ulepszające posiadające wszelkie wymagane prawem Aprobaty Techniczne, atesty i certyfikaty.

 • Budownictwo mieszkaniowe
  Budownictwo przemysłowe
  Uzbrojenie zewnętrzne
 • Sieci i przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, sieci kanalizacji deszczowej.

 • Makro i mikroniwelacje terenu
 • OPBM Sp. z o.o. dysponuje profesjonalnym sprzętem, umożliwiającym wykonywanie szerokiego zakresu robót ziemnych.

 • Przygotowywanie terenów pod inwestycje
 • Wykonawstwo prac melioracyjnych, zabudowa rowów , kopanie stawów , oczek wodnych , grodzenie terenu itp.